Rom 1

Rom 2

Rom 3

Ok

Klingenberg Hotel søker sesonghjelp

Klingenberg-Hotel-Svart med bakgrunn.png

Arbeidsgjevar: Klingenberg Hotel AS

Stillingstittel: Sommarvikar

Frist: Snarast

Varigheit: Sesong

 

Klingenberg Hotel AS treng sesonghjelp frå mai-september 2018. Aktuelle arbeidsoppgåver er servering, kundehandsaming og reinhald.

Personlege eigenskapar:

-          Du er fleksibel, kvalitetsbevisst og har godt humør

-          Du jobbar godt, nøyaktig og effektivt

-          Du samarbeider godt i team med andre, men jobben krever også at du kan ta ansvar sjølv og jobba sjølvstendig

-          Du er ryddig, ansvarleg, lærevillig og positiv.

Klingenberg Hotel kan tilby:

-          Spennande deltaking i Klingenberg Hotel si verksemd midt i den pulserande sommarsesongen

-          Løn etter avtale

-          Opplæring

-          Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer

-          Nyttig arbeidserfaring

 

Klingenberg Hotel er eit heilårsdrive hotell på Årdalstangen. Følg lenkjene nedanfor for meir informasjon om hotellet, våre aktivitetar og samarbeidspartnarar:  

www.klingenberghotel.no

www.vettisriket.no

Er du personen me ser etter så send søknad til:  vivian@klingenberghotel.no

Vurdering av søknader og intervju blir gjort fortløpande.