Rom 1

Rom 2

Rom 3

Ok

Klingenberg Hotel søker ny kjøkkensjef

Klingenberg Hotel søker ny kjøkkensjef til spennande arbeidsoppgåver. Drøymer du om å jobba med lokalmat og utvikla velsmakande menyar i eit pulserande arbeidsmiljø i ei vakker fjordbygd med Jotunheimen Nasjonalpark som næraste nabo? I så fall bør du søka på denne stillinga snarast!

Arbeidsoppgåver:

-          Ansvarleg for matproduksjon

-          Personalansvar

-          Lagerstyring, bestilling/innkjøp

-          Ik-mat ansvar

-          Sikra god økonomi

Personlege eigenskapar:

-          Entusiastisk og fagleg dyktig

-          Evne til å motivera og inspirera medarbeidarar

-          Strukturert, effektiv og likar eit hektisk arbeidsmiljø

-          Kvalitetsbevisst, kreativ og serviceorientert

-          Fleksibel

Kvalifikasjonar:

-          Fagbrev som kokk og helst erfaring som kjøkkensjef

-          Norsk muntlig og skriftlig

-          God økonomisk forståing

Klingenberg Hotel kan tilby:

-          Spennande deltaking i Klingenberg Hotel si verksemd

-          Løn etter avtale

-          Opplæring

-          Ungt og energisk arbeidsmiljø

Klingenberg Hotel er eit heilårsdrive hotell i vakre Årdal. Følg lenkjene nedanfor for meir informasjon om hotellet, våre aktivitetar og samarbeidspartnarar:  

www.klingenberghotel.no

www.vettisriket.no

Er du personen me ser etter så send søknad til:  erling@klingenberghotel.no

Frist: 15. mai